Kontakt
Følg Grundvad mølle på Facebook

PLÆNEGRÆS

BESTIL PÅ TLF 8726 4000

 

 

Den robuste plæne

I Universal-blandingen fra DLF-TRIFOLIUM er sorterne valgt ud fra ønsket om
at give plænen tolerance over for slid og øvrigt dagligt brug. Bedste
klippehøjde er 30-40 mm.

Sammensætning 2011

35 % Almindelig rajgræs PLATINUM

55 % Rødsvingel med lange udløbere CELIANNA

10 % Engrapgræs PLATINI

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vejrabat Standard

Den ekstensive plæne

På trods af navnet kan Vejrabat Standard fra DLF-TRIFOLIUM også anvendes
mange andre steder, hvor der er brug for en plæne med lavt plejebehov. Vejrabat
Standard er således et godt valg til tør sandjord, sommerhusgrunde, arealer
rundt om landbrugs- og industribygninger osv.

Sammensætning 2011

35 % Rødsvingel med lange udløbere MAXIMA, S

25 % Rødsvingel uden udløbere SIMONE, S

15 % Rødsvingel med korte udløbere CINDERELLA, S

20 % Bakkesvingel (Stivbladet svingel) TRIANA, S

  5 % FåresHvene HIGHLAND BENT

 

Næsten alle sorter i DLF-TRIFOLIUMs blandinger til plæneformål er mærket med
et S efter navnet. Det vil sige, at Plantedirektoratet ved en tre-årig
afprøvning har vurderet sortens egenskaber under danske forhold. Kun de sorter,
der slipper gennem nåleøjet og dermed er velegnede til plæner, får tildelt
mærket S.----------------------------------------------------------------------------------

Vinterskader i plænen

Efter en hård vinter er plænerne rundt om i landet i en
sørgelig forfatning. Ofte er græsset visnet i store pletter, der nogle gange kan
være så omfattende, at de dækker hele plænen - et typisk symptom på en af de
værste græssygdomme på vore breddegrader, sneskimmel.
 

  
Typiske symptomer på sneskimmel – pletter med
vissent græs. Er angrebet kraftigt, kan der opstå store sammenhængende områder
med disse symptomer.
Eneste kur er vertikalskæring,
eftersåning og gødning.

Hvad er sneskimmel?

Hvad er sneskimmel så for noget? Sygdommen forårsages af en
svamp med det videnskabelige navn, Microdochium nivale. Svampen har den
særlige egenskab, at den kan vokse ved temperaturer helt ned til minus 6°C. Ved
0°C trives den så fortrinligt, at den kan skade græsset i voldsom grad. Under
snedækket har svampen perfekte forhold til at kunne udvikle sig, da sneen
isolerer og holder temperaturen omkring 0°C samtidig med, at græsset svækkes på
grund af manglen på lys. Dermed er grunden lagt til, at der kan opstå store
skader.

Typiske symptomer på sneskimmel - pletter med vissent græs. Er
angrebet kraftigt, kan der opstå store sammenhængende områder med disse
symptomer. Eneste kur er vertikalskæring, eftersåning og gødning.

Ukrudtet kan få frit spil

Skaderne betyder, at græsbestanden i det tidlige forår vil være
kraftigt svækket og væsentligt tyndere end normalt - det giver mange områder med
bar jord. Eftersom der i stort set al jord findes store mængder ukrudtsfrø, som
bare venter på en mulighed for at spire, vil der således være særlig stor risiko
for at få store problemer med ukrudt i år. Derfor er det vigtigt at få eftersået
med frø af gode stærke plænegræsser, som kan dæmme op mod
ukrudtstrykket.

Hvordan repareres skaderne?

Det eneste du bør gøre i marts måned, er at rive plænen
forsigtigt og fjerne de døde græsplanter, men det er vigtigt, at du ikke går i
gang med dette, inden du kan færdes på jorden uden at lave aftryk, da der ellers
er risiko for at ødelægge jordstrukturen. Når temperaturen stiger, og der kommer
gang i græsvæksten (typisk efter du har klippet græs et par gange), er det tid
til at efterså med frø af nye stærke plænegræsser. Inden såningen er det en
fordel at vertikalskære. Vertikalskæringen fjerner vissent plantemateriale,
rydder op, planerer og laver samtidig et godt såbed til de nye græsfrø. Ved
eftersåningen er det vigtigt at frøet sikres en god jordkontakt. Dette kan opnås
med eksempelvis en såmaskine med skiveskær eller ved at topdresse efter
såningen. Korrekt gødskning er også afgørende for at græsset kan komme sig
hurtigt.

Ønsker du at sætte ekstra skub i processen med at reparere din
plæne, kan du med fordel anvende iSeed®
behandlet frø. Det særlige ved iSeed® er, at græsfrøet er beklædt med gødning,
som giver en sikker og hurtig etablering af de nye græsplanter. Hermed har du
givet din plæne de bedste muligheder for at komme sig hurtigt over vinterens
skader.

 Grundvad Mølle ApS Vejlevej 90 8800 Viborg Tlf: 87 26 40 00 Mobil: 23 72 54 05